Customized Intelligence

Vår agenda är att betjäna kunderna


"Glädjen att begeistra våra kunder med innovativa, sofistikerade produkter och kreativa lösningar, för att hjälpa dem med sina egna framgångar med sina företagstjänster, driver LAMILUX sedan över 100 år. Varje dag i vårt företag är präglat av att alltid orientera våra teknologiska vidareutvecklingar och vår service enligt våra kunders önskningar och krav: I vår företagsfilosofi har vi placerat Dig i den centrala positionen av vårt företagande."

Dr. Heinrich Strunz, tredje generationen verkställande direktör för LAMILUX Heinrich Strunz-gruppen

Endast kundnyttan definierar vårt existensberättigande och står i centrum av vårt agerande. Detta kräver samhörighet, identitet och överensstämmelse med kundnytta och företagsfokus. Dessa grundtankar i vårt företagsagerande och relationerna till våra kunder som vi upplever dagligen beskriver LAMILUX med företagsfilosofin:

Customized Intelligence - För LAMILUX betyder detta topprestationer och ledande prestanda inom alla områden som är relevanta för kunderna, särskilt som

  • Kvalitetsledande – den högsta nyttan för kunderna
  • Innovationsledande – teknologiskt ett steg före
  • Serviceledande – snabba, okomplicerade, tillförlitliga och vänliga
  • Kompetensledande – den bästa rådgivningen
  • Problemlösningsledande – individuella, skräddarsydda lösningar 

LAMILUX

Ett företag i familjens händer


"Familjeföretag har de bästa förutsättningarna att förena tradition och modernt och framgångsrikt möta framtiden baserat på mänskliga dygder och bindande värden. En hög grad av ansvar för företaget och alla som bidrar till förädlingsvärdet samt för miljö och samhälle är varumärket för vårt familjeägda företag i fjärde generationen."

Dr. Dorothee Strunz, verkställande direktör för LAMILUX Heinrich Strunz-gruppe

Värden – vad som är viktigt för oss

Hållbarhet...

… är för LAMILUX handlingsguider och orientering: Produktutveckling och produktionsmetoder, produktlivscykel och produktnytta. Det dagsaktuella företagsekonomiska tillvägagångssättet och de stabilt långsiktiga oberoende ekonomierna, investeringsplaneringarna och framgångsstrategierna. Organisationsstrukturerna och personalstyrkan, medarbetarrelationer och att främja återväxten. Varje beslut i dessa områden är en del av ett långfristigt ansvarsbärande företagsfokus. Vi tänker inte i kvartal – Vi tänker i generationer!

Värdeorientering...

… hör hos LAMILUX till de viktigaste grunderna: respekt, anständighet, mänsklighet, erkännande och prestationsfrämjande präglar vår företagskultur. Att följa grundläggande, förtroendeskapande dygder som flit, vänlighet, ärlighet, ansvarskänsla och kritisk förmåga tillåter den transparens som erbjuder våra medarbetare utrymmet att självständigt utveckla sina kompetenser i platta hierarkier. Och inte i en anonym stor organisation, utan i en personlig, familjär miljö.

Framtidsinvesteringar...

… baserade på realistiskt balanserade expansionsambitioner och marknadsuppskattningar är viktiga milstolpar i en solid och substantiell företagsutveckling. Under de senaste åren har vi investerat 35 miljoner euro i att utöka våra produktkapaciteter och vårt huvudkontor. Vi ser varje enskilt projekt som en spännande startsignal för medelstort företagande, som alltid har skapat framgångar: Under de senaste fem åren har vi även årligen ökat våra försäljningsintäkter delvis med mer än 20 procent.

Erkännande...

… är något som familjeägda medelstora företag får i allt högre grad från politiker och samhälle. Särskilt under kristider har medvetenheten vuxit, att det framför allt är mindre och medelstora företag som är näringslivets stabiliserande pelare. För hållbar tillväxt, innovationskraft och engagemang för unga människors yrkesutbildning har LAMILUX vunnit höga utmärkelser vid tävlingar som "Bayerns Best 50", "Großer Preis des Mittelstands" och "Mittelstandslöwe".

Internationellt...

… har familjeföretag gått ihop och integrerats i "FBN international – The Family Business Network". Stadgarna har titeln "A Sustainable Future" – En hållbar framtid: "For our people – For our communities – For the environment – For future Generations".

FBN international - The Family Business Network

Huvudsäte Rehau – huvudsätet för LAMILUX Heinrich Strunz-gruppen

Heinrich Strunz grundade företaget 1909 i staden Rehau i Oberfranken – och här har det fram till i dag sitt säte. Alla investeringar under de senaste åren bygger på en lång tradition av lojalitet och solidaritet gentemot hembygden.

Fortfarande återfinns förvaltningen och många tillverknings- och lagerhallar på den plats där företagets historia inleddes med ett snickeri och ett sågverk. Under årens gång radades allt fler byggnader upp på det stora företagsområdet. Här tillverkade medarbetarna komponenter för monteringsfärdiga träkonstruktioner – hallar och hus av trä, som såldes i hela landet tack vare sin innovativa, modulära konstruktion.

Rivningar och nya byggnader i samband med omläggningar av företaget och parallell produktion i olika affärsområden inom trä- och plastförädlingsområdet förändrade gång på gång bilden av den traditionsrika företagsorten.

Med investeringen i en nästan 150 meter lång tillverkningsanläggning för fiberförstärkta plaster lämnade LAMILUX 2006 för första gången sitt traditionella företagsområde – av utrymmesskäl – och köpte nya områden i ett kommersiellt område strax utanför Rehaus portar för bygget. Denna extra tillverkningsplats utvidgades igen tre år senare genom konstruktionen av en ny produktionshall för ljuskupoler och monteringsramar.

LAMILUX historia

En resa genom vårt familjeföretags levande historia


1909

Snickarmästare Heinrich Strunz grundade företaget i Rehau.

1918

Rudolf Strunz, grundarens son, tar över företagsledningen. Under hans ledning utvecklar sig företaget till ett industriföretag.

1941

Rudolf Strunz, Sohn des Gründers, übernimmt die Geschäftsleitung. Unter seiner Regie entwickelt sich das Unternehmen zu einem industriell ausgerichteten Betrieb.

1955

Företaget, som fram till dess har fokuserat på träbearbetning, börjar för första gången arbeta med produkter av glasfiberförstärkta plaster (GFK). Under det nya varumärket LAMILUX tillverkas korrugerade skivor av GFK och ljuskupoler.

60- och 70-talet

Plastprodukterna från Rehau får allt större efterfrågan i Tyskland och grannländerna. LAMILUX-ljuskupoler återfinns i många sport- och industrihallar och de transparenta korrugerade LAMILUX-skivorna täcker pergolor och terrasser och används som insynsskydd på balkonger.

1985

Dr. Heinrich Strunz blir den tredje generations verkställande direktör för familjeföretaget.

1990

LAMILUX börjar inom affärsområdet "dagsljussystem" med utveckling och konstruktion av ljusramper. Inom området "fiberförstärkta plaster" ställs produktion komplett om till platta skivor som tillverkas med en kontinuerlig metod – födelsen för moderna High-Tech-Composites.

1994

Dr. Dorothee Strunz, fru till Dr. Heinrich Strunz, ansluter sig till företag som verkställande direktör.

2000

Efter införandet av estetiskt tilltalande glastakkonstruktioner i dagsljussystemprogrammet blir LAMILUX allt oftare en projektpartner vid arkitektoniskt anspråksfulla representativa byggnader. Fiberförstärkta plaster från LAMILUX har en internationell efterfrågan – särskilt från husvagnsindustrin och tillverkare av nyttofordon.

2006 | 2007 | 2008

LAMILUX inrättar en tredje produktionslinje för fiberförstärkta plaster för tio miljoner euro. För första gången uppnår företaget en omsättning på över 100 miljoner euro. För tillverkningen av ljuskupoler investerar LAMILUX nästan åtta miljoner euro i en ny produktionshall.

2009

Familjeföretaget firar sitt 100-årsjubileum.

2011

LAMILUX utökar sina produktionskapaciteter för glastakskonstruktioner och ljusramper för sju miljoner euro och börjar bygga en ny tillverkningshall. Samma år förvärvar LAMILUX företaget Pecoli i Schifferstadt med 60 anställda.

LAMILUX ökar sin omsättning till 143 miljoner euro. I jämförelse med föregående år motsvarar det en tillväxt på över 25 procent.

LAMILUX deltar i uppförandet av den största representativa byggnaden i Italien. LAMILUX levererar 640 lucksystem för det nya kongresscentret i Rom, uppfört efter en ritning av stjärnarkitekten Massimiliano Fuksas.

2012

LAMILUX tilldelas “Product Innovation Award 2012“ av den renommerade företagskonsulten “Frost and Sullivan“ för en ny kolfiberförstärkt plast.

LAMILUX deltar åter i ett stort flygplatsprojekt. För den nya gaten A Plus i Frankfurt levererar LAMILUX över 100 rök- och värmeventilationssystem och byggnadsstyrningsteknik.

2013

Som första tillverkare av dagsljussystem utvecklar LAMILUX mycket energieffektiva överljus för passivhus och lanserar dem framgångsrikt på marknaden.

Produkter från LAMILUX har stor efterfrågan internationellt: Exportkvoten överstiger 60 procent.

LAMILUX hör redan för andra gången till Bayerns “Best 50“.

2014

Familjeföretagarna Dr. Dorothee och Dr. Heinrich Strunz blir “Årets entreprenör 2014“. Paret får den eftertraktade utmärkelsen av det internationella konsultföretaget “Ernst Young“ i Berlin. LAMILUX investerar över 20 miljoner euro för att uppföra en ytterligare förvaltningsbyggnad och bygga en ny produktionsanläggning för fiberförstärkta plaster i sin hemmabas i Rehau. Omsättningsrekord: LAMILUX uppnår 2014 en omsättning på 190,5 miljoner euro med 700 medarbetare.

2015

Även detta år får LAMILUX många utmärkelser: För en högst energieffektiv och passivhuscertifierad glastakskonstruktion tar LAMILUX emot “German Design Award 2015“. Och för hållbar och ansvarsfull företagsledning går “Große Preis des Mittelstands 2015“ till Rehau. Höjdpunkter: I närvaro av den bayerska statsministern Dr. Markus Söder tas en ny produktionslinje för fiberförstärkta plaster för 13 miljoner euro i drift. Omsättning på 210 miljoner är den högsta i företagets historia.

2016

För framgången 2016 står åter ett stort antal utmärkelser: Åter återfanns företaget bland Bayerns Best 50 och i Wirtschaftswoche TOP 50 placerade sig LAMILUX bland de 15 mest innovativa medelstora företagen. LAMILUX hedrades med German Design Award för sin takutgång Komfort. För sitt unika utbildningskoncept Education för Excellence vann LAMILUX 2016 båda det tyska utbildningspriset och Ausbildungsass. Integreringen av företaget MIROTEC Glas- und Metallbau GmbH i LAMILUX-koncernen var också framgångsrik. LAMILUX kunde åter öka sin årsomsättning 2016 med nästan tio procent och nådde upp till 230 miljoner euro med sina över 850 anställda.

2017

LAMILUX ökade 2017 den totala omsättningen från 230 till 263 miljoner euro – ett rekordresultat i företagets historia. Och för första gången tog man sig över 100 miljoner-märket även i affärsområdet dagsljussystem. Man registrerade även en ökning i antal medarbetare: Över 950 anställda, inklusive 102 lärlingar – en kvot på 11 procent – är ansvariga för familjeföretagets framgång. Framgångarna belönades även 2017 med många priser, till exempel “German Design Award“ och rikstäckande “SchuleWirtschaft-Preis“.

LAMILUX Heinrich Strunz-gruppen

En grupp uppbyggd på värden