CLS-Blocker

LAMILUX referenser

Customized Intelligence – vår agenda är att betjäna kunderna


Här kan du erfara, för vem vi har arbetat fram till nu och i vilka projekt vi har deltagit. Projektens bandbredd sträcker sig från enkel hallbyggnad till stora projekt i internationellt format. Bland uppdragsgivarna återfinns namn som BMW, VW, ECE, Fraport, Brose, Sparkasse, Toom, Schenker, Hamburg-mässan, m.m ...

Ljuskupol, referenser

LAMILUX


Fönster för platt tak, referenser

LAMILUX


Ljusramper, referenser

LAMILUX


Glastak- och fasadbyggnad, referenser

LAMILUX


Passivhus, referenser

LAMILUX


Rök- och värmeventilation, referenser

LAMILUX


Sanering, referenser

LAMILUX


Byggnadsstyrning, referenser

LAMILUX