Sekretesspolicy


Ansvarig enligt dataskyddslagen är:

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-post: information(at)lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Registrering av allmän information

Vår webbplats registrerar vid varje åtkomst automatiskt allmänna data från besökaren, så kallade server-loggfiler. Dessa ger exempelvis information om webbläsaren som används eller vilket operativsystem besökaren använder, men även ytterligare information, som vilken service provider som används. Denna typ av information utgör undantagslöst inga uppgifter om personen som besöker vår webbplats. Det är dock viktig och oundviklig teknisk information, som garanterar att webbplatsen presenteras och visas korrekt på den aktuella terminalen. Dessa anonyma data används för en statistisk analys av oss för optimering av vår webbplats och vår teknik.

Cookies

Även vi använder cookies. De är textpaket som överför webbplatsbesökarens information och inställningar för vår webbplats till dess webbserver, för bättre navigation och korrekt visning. Virus eller skadlig programvara på datorer kan inte överföras med cookies. Dock samlar cookies icke-personlig information om sådant som internetanslutningen, operativsystemet och IP-adressen.
Dessa data vidarebefordras inte till tredje part och kopplas inte till personlig information utan webbplatsbesökarens godkännande.Det är möjligt att besöka vår webbplats även utan användning av cookies. Eftersom webbläsare dock oftast är förinställda att acceptera cookies, måste man utföra avaktiveringen manuellt i webbläsarens inställningar. Du kan få mer information om detta i den aktuella webbläsarens hjälpfunktion. Om användningen av cookies är avaktiverad kan eventuellt enskilda funktioner på vår webbplats vara begränsade.

SSL-kryptering

Vi använder alltid aktuella krypteringsmetoder enligt HTTPS-standard, exempelvis SSL. Därigenom kan vi säkra dataöverföringen och skydda den överförda informationen.

Nyhetsbrev

Personuppgifter, som anges för registreringen för nyhetsbrevet, används inte för andra syften. Om det är nödvändigt att kontakta abonnenten för information om nyheter med nyhetsbrevet eller registreringen, kan detta ske via e-post.
Därför är det obligatoriskt att ange en giltig e-postadress för en verksam registrering. För verksam registrering använder vi dessutom "double-opt-in"-metoden, med vilken det kontrolleras om innehavaren av den angivna e-postadressen har utfört registreringen själv och samtycker till den. Informationen som fås av detta (uteslutande information angående beställning av nyhetsbrevet, försändelse av bekräftelsemeddelande, svarsmottagande) protokollförs av oss. Dessa data är öronmärkta för försändelsen av nyhetsbrevet och vidarebefordras inte till tredje part. Abonnenten har när som helst möjligheten att upphäva samtycket till datalagring av personuppgifter och användningen av dessa för försändelsen av nyhetsbrevet. Det är möjligt via en länk som finns tillgänglig i alla nyhetsbrev, direkt på vår webbplats eller via kontaktadressen i slutet av denna sekretesspolicy.

Kontaktformulär

Informationen från varje kontakt med oss – via e-post eller kontaktformulär – som görs för denna kontakts ändamål, sparas för hantering av densamma eller för möjliga anslutande frågor.

Användning av Google Analytics

För analys av vår webbplats använder vi Google Analytics. Google Analytics agerar med "cookies", alltså textfiler, som sparas på webbplatsbesökarens dator och därigenom analyserar besökarens användning av webbplatsen. Informationen som utvinns genom detta hanterar och sparar Google Inc. i regel i USA. På vår webbplats är dock IP-anonymisering aktiverad. Därigenom lokaliseras webbplatsbesökarens IP-adress av Google Inc. till inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller i andra länder inom avtalet för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genom att de förkortas. Den oförkortade IP-adressen tar sig i undantagsfall till en Google-server i USA, där den dock slutligen också förkortas och därmed är lokaliserad till området som nämns ovan.
I och med vårt uppdrag till Google Analytics används dessa data för analys av webbplatsanvändning och -aktiviteter, presenteras i rapporter och resulterar i ytterligare tjänster, som är kopplade till användningen av webbplatsen och Internet. Därvid sammankopplas inte IP-adresserna för webbplatsanvändarna som överförs till Google Inc. med annan information från Google Inc.

Alla webbläsare ger användaren möjligheten att ändra inställningarna gällande cookies eller avaktivera användningen av sådana. Vid en avaktivering kan webbplatsbesökaren eventuellt inte använda webbplatsens alla funktioner i full omfattning. Webbläsartillägget som kan laddas ner och installeras via följande länk förhindrar att informationen som registreras av cookies, som innehåller information om webbplatsbesökarens användningsbeteende, används eller vidarebearbetas av Google Inc.: Webbläsartillägg för avaktivering av Google Analytics.

Alternativt kan man även förhindra alla registrering av Google Analytics genom att klicka på följande länk, där en opt-out-cookie installeras på webbplatsbesökarens terminal. Så länge denna cookie är aktiv i webbläsaren, stoppas aktiviteterna från Google Analytics i denna webbläsare.

Användning av Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

ReCAPTCHA används för att kontrollera om data som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. ReCAPTCHA analyserar besökarens beteende på webbplatsen baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så fort besökaren besöker webbplatsen. För analysen använder reCAPTCHA olika informationer (t.ex. IP-adress, besökarens vistelse på webbplatsen eller musrörelser gjorda av användaren). Data som samlas in under analysen skickas till Google.
ReCAPTCHA-analyserna sker helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys är igång.

Lagring och analys av data sker enligt art. 6.1 lit. f GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av att skydda sina webbtjänster från missbruk av automatiserade utforskningar och SPAM. Om en motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen endast enligt art. 6.1 lit. a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Ytterligare information om Google reCAPTCHA hittar du i Googles sekretesspolicy och användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=sw och https://policies.google.com/terms?hl=sw.

Avaktivera Google Analytics(Kakan har blivit inställd, om du vill återaktivera Google Analytics klickar du på följande länk:
Aktivera Google Analytics)

Användning av Adobe Typekit

Vid visuell formgivning av vår webbplats använder vi Adobe Typekit. Genom denna tjänst från Adobe Software Ireland Ltd. får vi tillgång till ett typsnittsbibliotek. För att kunna använda dessa typsnitt på vår webbplats måste webbplatsbesökarens webbläsare ladda ner typsnittet från en Adobe-server i USA. Därigenom förmedlas webbplatsbesökarens IP-adress till Adobe. Du kan läsa Adobes sekretesspolicy under följande länk: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Användning av Google Maps

För visualisering av geografisk information använder vi Google Maps API. Google Inc. samlar och hanterar även här data om webbplatsbesökaren gällande användningen av kartfunktionerna. Du kan läsa sekretesspolicyn från Google Inc. under följande länk: https://policies.google.com/privacy
I säkerhetscentret på den sidan kan varje användare fastställa sina personliga inställningar för registrering och vidarebearbetning av sin information.
Under ovan nämnda länk får du även diverse anvisningar om anpassning av den egna sekretessinformationen inom ramen för användningen av Google-produkter.

Inbäddade YouTube-videor

För visning av vissa videor på vår webbplats använder vi inbäddning via YouTube. Motsvarande tillägg drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA. När webbplatsen där videon är inbäddad besöks, ansluter det aktiverade YouTube-tillägget till YouTube-servrarna. Därigenom kan YouTube få reda på vilka webbplatser som besöks av en användare. Det är till och med möjligt att samordna surfbeteendet, om användaren är inloggad på sitt YouTube-konto. Detta kan man undvika genom en föregående utloggning.
YouTube använder cookies så snart en video startas, för att komma åt information om konsumentens användningsbeteende.
Avaktivering av cookies för Google-Ad-programmet förhindrar även att YouTube kan använda sådana cookies. Dock använder YouTube ytterligare cookies för att komma åt icke-personlig information. Detta kan man undvika genom att blockera att cookies sparas i webbläsaren.
Du kan läsa YouTubes sekretesspolicy under följande länk: https://policies.google.com/privacy

Inbäddade Vimeo-videor

Denna hemsida använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantör är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustade med ett Vimeo-video, etableras en anslutning till Vimeos servrar. Vimeo meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Dessutom får Vimeo din IP-adress, även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen som samlas in av Vimeo skickas till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto tillåter du Vimeo att direkt koppla ditt surfbeteende till ditt personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.
För att känna igen besökare på webbplatsen använder Vimeo cookies eller liknande tekniker för återkänning (t.ex. device-fingerprinting).

Användningen av Vimeo sker för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt. Detta är ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 lit. f GDPR. Om en lämplig samtycke har begärts, sker behandlingen enbart på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR och 25.1 TTDSG, såvida samtycke omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens enhet (t.ex. device-fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycke kan när som helst återkallas.

Överföringen av data till USA stöds av standardklausuler från EU-kommissionen och, enligt Vimeo, på "berättigade affärsintressen". Detaljer hittar du här: https://vimeo.com/privacy.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy.

Din rättighet till information, korrigering, spärr, radering och invändning

Dina rättigheter omfattar såväl att du när kan helst kan begära information om dina personuppgifter som är sparade hos oss som även korrigering, spärrning eller radering. Uteslutet från rättigheten till radering är den föreskrivna datalagringen för affärstransaktioner. För att begära dessa rättigheter kontaktar du vårt dataskyddsombud, vars kontaktinformation du hittar i slutet av denna policy.
Vid en dataspärr önskad av dig måste den spärrade informationen lagras i en motsvarande sparad fil för kontrollsyften. Om det inte finns några rättsliga arkiveringsförpliktelser för din information kan du också nyttja rättigheten att radera den. Om en sådan arkiveringsförpliktelse är giltig, är det inte möjligt att radera din information, men den spärras.
Genom ett motsvarande meddelande till oss kan du göra dessa ändringar eller återkalla samtycke med giltighet för framtiden.

Ändring av denna sekretesspolicy

Så att denna sekretesspolicy alltid motsvarar de aktuella rättsliga föreskrifterna, förebehåller vi oss rätten att eventuellt anpassa denna policy. Även vid ändringar av våra tjänster i denna policy, som vid användning av en ny eller annan tjänst, förbehåller vi oss rätten att anpassa sekretesspolicyn. För varje webbplatsbesök gäller den sekretesspolicy som är aktuell för tillfället.

Frågor till dataskyddsombudet

Vårt dataskyddsombud svarar gärna på dina frågor om dataskydd och den ovan nämnda policyn – antingen per e-post eller via telefon:

Sina Janik
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-post: datenschutz(at)lamilux.de