CLS-Blocker

LAMILUX brandklassat takljus F30/REI30, REI60

Glass Roof Fire Resistance kombinerar säkerhet och utseende


Om det börjar brinna kan det få våldsamma konsekvenser för människor, djur och byggnader. En brands våldsamhet får aldrig undervärderas. I värsta fall kan hela industri- eller bostadsområden brinna ner och innebära fara för människoliv. Därför är det särskilt viktigt att välja rätt fönster och takljus när man ska uppföra eller renovera en byggnad. Brandklassade takljus med värme- och brandklassat glas ökar säkerheten och kan köpa tid för att rädda människoliv och byggnader. När det gäller brandklassning och brandklassade fönster är LAMILUX redo att ge rådgivning om fördelarna med våra brandskyddade takljus och brandklassade glastak.

Starkt skydd vid brand

Med LAMILUX brandklassade takljus


Det ställs många krav på takljus, och de stiger med de ständigt ökande kraven på brandklassning. Förutom termisk isolering, värmepåverkan och ljudisolering står brandklassning överst på listan över krav på ett takljus. Brandklassning av byggnader och den tillhörande bygglagstiftningen och byggkraven är fastställda i respektive byggnormer. Om du monterar ett takljus i ett brandklassat tak i byggnaden ska du kanske också använda ett takljus med brandklassat glas. Huruvida ett brandklassat takljus krävs framgår av byggnormerna. De ansvariga byggnadsmyndigheterna kan även föreskriva brandklassade fönster för särskilda byggverksamheter.

Brandklassade fönster motstår brand och värme

Ett brandklassat fönster är ett fönster som motstår brand och värme under en viss tid vid brand. Specifikationen för den tidsrymd under vilken det brandklassade fönstret ska motstå brand och värme beskrivs i kraven för fönstret. Under denna tidsrymd ska beståndsdelarna ge tillräckligt skydd vid brand. Det brandklassade fönstret uppnår detta skydd genom speciella lager i glasskivorna. 

brandklassade glastak kan inte öppnas. Fönster med brandklassat glas används huvudsakligen i större offentliga byggnader där det finns många människor, som utbildningsinstitutioner, kulturanläggningar eller köpcentra m.m., och där det finns fara för att branden ska sprida sig till närliggande byggnader. Där bildar det brandklassade takljuset en brandbarriär och förhindrar elden från att sprida sig till andra byggnader eller delar av byggnader samtidigt som utrymningsvägarna hålls fria.

Glass Roof Fire Resistance

LAMILUX Glass Roof Fire Resistance ger starkt skydd vid brand. LAMILUX Glass Roof Fire Resistance finns i två olika versioner. Glass Roof Fire Resistance REI30 motstår brand och värme i minst 30 minuter. Den nya produktvarianten REI60, även 60 min. Vi hjälper dig gärna med en omfattande och kompetent rådgivning om våra produkter och hur du kan integrera alla krav rörande brandklassning i ditt byggprojekt.

Pålitlig rådgivning inom brandklassning från LAMILUX Service 

Vid användning av brandklassade fönster i ett byggprojekt måste de brandklassade takljusen monteras av yrkesmän. Därför får endast certifierade montörer göra installationen. Byggnadsmyndigheterna kräver ibland en försäkran från installationsfirman om monteringen av de brandklassade fönstren. Det finns nämligen många olika krav som ska uppfyllas vid monteringen av brandklassade fönster så att de är fullt funktionsdugliga och räddar liv vid brand. Därför kan du ha fullt förtroende för den erfarenhet och service som specialister inom brandskydd erbjuder. Vi är din pålitliga partner när det gäller brandklassade takljus.

Klasser för brandmotstånd

Glass Roof Fire Resistance


Om du överväger att köpa ett brandklassat takljus till ditt byggprojekt bör du kontrollera att produkterna uppfyller en godkänd standard. Hos LAMILUX uppfyller de brandklassade takljusen de europeiska SS-EN-standarderna. Dessa standarder testar takljusets reaktion vid brand. Komponenterna är uppdelade i olika klasser efter hur länge deras brandmotstånd varar. Klassifikation är fastställd i den europeiska standarden SS-EN 13501-2.

Märkningen REI jämfört med SS-EN 13501-2

SS-EN 13501-2-standarden särskiljer mellan följande kriterier för att beskriva brandmotståndet: Bärighet (R), inkapslande funktion (E) och termisk isolering (I). För ett glastak anges tiden i minuter för ett av följande tal för varje kriterium: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 Den europeiska standarden har därför en mer precis klassificering än DIN 4102.

Klasser för Glass Roof Fire Resistance

Under de senaste två åren har man med brandmotståndet REI30 kunnat uppnå ett brandklassat takljus, som är certifierat enligt europeiska standarder. Dess brandmotstånd, bärighet, inkapslingsfunktion och termiska isolering bibehålls i 30 minuter. Med Glass Roof Fire Resistance REI60 för det nya glastaket lyckades vi utvidga detta skydd ännu mer: I minst 60 minuter motstår glastaket med brandmotstånd REI60 brand och värme och förhindrar elden att sprida sig till andra delar av byggnaden vid brand.

Överblick över fördelarna

Glass Roof Fire Resistance F30/REI30, REI60


Säkerhet

 • Brandmotståndet med den funktionella integriteten för hela systemet är certifierat till 30 minuter/60 minuter
 • Generellt tekniskt godkännande (abZ) enligt DIN 4102-13 och klassificering enligt SS-EN13501-2 
 • Eftersom konstruktionen är självbärande krävs inga dyra bärande element
 • Estetiskt utseende utan optiska kompromisser
 • Testat under verkliga förhållanden vid belastning upp till extrema väderhändelser
 •  Motståndet mot extern brandpåverkan från flygande gnistor och värmeutstrålning med klassificering B, tak (t1) enligt DIN SS-EN 13501-5

Aktiv energistyrning

 • Reduktion av värmeförlust i ramen
 • Optimerad uppbyggnad av energibalansen genom förbättrad termisk isolering och isotermiska processer
 • Kombination av brandklassningsegenskaper och energifördelar
   

Optimerat tätnings- och avrinningssystem

 • Effektiv ventilation av rutfals och kontrollerad bortledning av vatten och kondens 
 • Överlappande tätningssystem med flera nivåer, konstruerad utan direkta kopplingar och ett sekundärt avrinningssystem i den invändiga tätningsnivån
 • Fogfri, kontinuerlig avrinningsnivå på primär- och sekundärprofiler
 • Ökning och förbättring av glaskantens yttemperatur och efterföljande reduktion av kondensrisk
   

Produktvarianterna

Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30, REI60


Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30

 • Test och klassificering av brandmotståndet medan hela systemet förblir funktionellt i 30 minuter
 • Godkännandemärke och certifiering från DVS enligt DIN SS-EN 1090-3
 • Robust stödstruktur tillverkad av vridningssäkert aluminium (REI30) 
 • Solavskärmande glas
 • Dubbelisolerande glas 
Stort ADagsljusinsläppTotal energipermeabilitet
1,1-1,2 W/(m²K)upp till 76 %upp till 59 %
 • 3-fach Isolierglas: 
Stort ADagsljusinsläppTotal energipermeabilitet
0,7 W/(m²K)upp till 68 %upp till 51 %

Glass Roof Fire Resistance REI60

 • Test och klassificering av brandmotståndet medan hela systemet förblir funktionellt i 60 minuter
 • Godkännandemärke från ZDH och certifiering enligt DIN SS-EN 1090-2
 • Robust stödstruktur tillverkad av vridningssäkert aluminium (REI60)
 • Solavskärmande glas 
 • Dubbelisolerande glas:
Stort ADagsljusinsläpp

Total energipermeabilitet

1,1-1,2 W/(m²K)upp till 74 %

upp till 58 %

Tekniska detaljer

Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30, REI60


Profilsystem – energieffektivitet och säkerhet i kombination med designfrihet

 • Kontrollerad vatten- och kondensavrinning genom överlappande sekundär EPDM-vattenavledning
 • Fastsatt rutspänningssystem med isolerande distanser
 • Elastisk skiktad glasruta
 • Stödstruktur med synliga element och RAL-beläggningar

Taksäkerhet genom CE-godkänd kvalitet enligt SS-EN 13830

 • Vattentäthet mot slagregn: Klass RE 1950 (enligt SS-EN 12154)
 • Lufttäthet: Klass AE 3000 (enligt SS-EN 12152)
 • Motstånd mot vindbelastning: (SS-EN 13116/2000 PA tillåten belastning och 3 000 Pa ökad belastning)

Bevisad energieffektivitet

 • Värmeöverföringskoefficient för fönsterposter och tvärposter
  • (Um/t) från 1,5 till 1,75 W/(m²K) 
   • beror på varianten, glastjockleken och stödsystemet
 • Yttemperaturfaktor fRSi upp till 0,75
   

Nedladdningar

Glass Roof Fire Resistance F30/REI30, REI60


Glass Architecture

brochure

en-us-gb

I mappen

nedladdning