CLS-Blocker

LAMILUX saneringslösningar

Säkerhet i alla saneringsfaser


Analys – samtalet på platsen

 • saneringsförloppets alla enskilda delar registreras i en checklista.
 • gemensamt med kunderna definieras de funktionella och energetiska kraven på det nya systemet.
 • klarläggande av gränssnitt.

Fastställande av grundläge – vi hittar svaren på de viktiga frågorna:

 • i vilket tillstånd befinner sig den gamla substansen?
 • kan underkonstruktionen fortfarande användas?
 • krävs det en komplett demontering av de gamla konstruktionerna och en komplett återuppbyggnad?

Förplanering och förslagsplanering – vad vi erbjuder dig:

 • stort produkturval gällande energieffektivitet och önskade funktioner.
 • individuell, byggnadsspecifik anpassning av dagsljussystemen.
 • mycket transparent kostnadsöversikt i ett detaljerat, systemavbildande erbjudande.
 • saneringslösning enligt dina föreställningar och lönsamhetsbetraktande.

Tillståndsplanering – ditt dagsljussystem tar form:

 • vi konstruerar och planerar dagsljussystemet i detalj.
 • vi skapar en bindande tillståndsritning.
 • du får intyg om dagsljussystemets energetiska kvaliteter.
 • vi gör förberedelsearbetet åt dig framför allt gällande de frågor som är relevanta i tillståndsfasen.

Utförandeplanering – tillverkningen sätter igång:

 • framställning av tillverkningsplanerna.
 • produktionsplanering/produktion.
 • övervakning av tillverkningsprocessen.
 • kvalitetskontroll.

Montering – planering och utförande:

 • planering och övervakning av alla tidsförlopp i byggfasen.
 • koordination av teamen för demonteringen av gamla överljus samt underkonstruktioner och montering av det nya systemet.
 • avfallshantering av de gamla konstruktionerna.

Från inventering till dokumentation:

 • utbildad fackpersonal för utförande av alla monterings- och underhållsarbeten.
 • inventering av RVV-anläggningarnas tillstånd.
 • leveranslöften från alla namnkunniga RVV-installationsföretag gällande originalreservdelar för underhållet.
 • VdS och ISO 9000-certifiering.
 • fylla i en detaljerad testbok enligt DIN 18232-2 inom ramen för underhållsavtalet.