CLS-Blocker

CI-system B-Air

Lamellfläkt testad enligt SS-EN 12101-2


Fördelar

CI-system B-Air


  • testad och certifierad enligt SS-EN 12101-2
  • monteringsläge 0° till 90°
  • lämplig för alla konstruktioner tack vare variabel flänskonstruktion
  • som tillval med ventilation för dåligt väder
  • kan integreras i CI-system ljusramp B
  • låg vindkänslighet i öppet tillstånd
  • permanent fallsäker

Nedladdningar

CI-system B-Air


  • Inga dokument hittades