CLS-Blocker

Ljusramp LAMILUX – CI-system ljusramp B

Världens första ljusramp med testad vattentäthet


En överblick över fördelarna

Ljusramp B


Energieffektivitet

 • perfekt värmeisolering med europeiskt godkännande
 • modulärt totalsystem, bestående av många innovativa enskilda komponenter som är perfekt anpassade till varandra
 • inre och yttre metalliska komponenter, både i den bärande konstruktionen och i lucksystemet, är komplett termiskt isolerade från varandra
 • använder den isotermiska lastkonverteraren (ITL) – användning av mycket värmeisolerande material i fotpunkten
 • plastglas med lägsta koefficienter för värmegenomsläpp
 • enkel livscykelanalys: För CI-system ljusramp B finns det en omfattande miljöproduktdeklaration enligt ISO 14025 och SS-EN 15804 (EPD – modul A1 – D)
 • Blower Door testad: Lämplig för lufttäta byggnadshöljen med en maximal luftgenomsläpplighet på 6,5 m³/(h•m) vid ett differenstryck på 50 Pascal 

Stabilitet, säkerhet och RVV

 • världens första ljusramp med testad vattentäthet vid starkt regn och storm (DRI 3,0 m²/s)
 • vår ljusramp B är BIM-Ready – nedladdning från bimobject.com
 • effektiv utsugningseffekt med rökutsläpp ljusramp B (SS-EN 12101-2), som dubbel- eller enkellucka
 • snabb öppning vid brand genom termoutlösning, termo- och CO2-fjärrutlösning eller elektrisk fjärrutlösning
 • alla rök- och värmeventilationsenheter kan även kombineras med ventilationsanläggningar
 • högsta stabilitet för lucksystemet i öppnat tillstånd tack vare fjädrat lagrade multilänktraverser
 • tillval: glas av glasfiberförstärkt polyester har tack vare särskilda materialegenskaper hög beständighet mot UV-instrålning och väder
 • vi underhåller fackmässigt och regelbundet för dig

Testat och certifierat

Det europeiska tekniska godkännandet European Technical Approval) ETA: Vid kontrollen av CI-system ljusramp B baserades bedömningen på godkännanderiktlinjen utfärdad av den europeiska organisationen för tekniska godkännanden (ETAG). Godkännandet som tilldelats LAMILUX beaktar alla viktiga produktegenskaper, för att uppfylla de byggrättsliga kraven i de enskilda EU-länderna.

Allmänt byggnadskontrollmässigt godkännande (ABZ): Tyskt användningsintyg
Det allmänna byggnadskontrollmässiga godkännandet (ABZ) tilldelas av det tyska institutet för byggnadsteknik (DIBt). Detta certifikat utgör en bedömning av en byggprodukts tillämplighet resp. användbarhet med tanke på de byggnadskontrollmässiga kraven.

LAMILUX kvalitetscertifikat – med detta bevisar vi att dagsljussystemet konsekvent tillverkades och omsattes i enlighet med produktgodkännandena och de tekniska standarderna som krävs där. Vi håller det vi lovar!

Kontrollintyg och europeiska godkännanden

 • uppfyller de europeiska snö- och vindlaststandarderna
 • värmeskyddsegenskaper testade enligt ETAG 010
 • vattentäthet också testad enligt ETAG 010
 • brandsäkerhet bevisad enligt DIN 18234-3
 • glasets brandegenskaper klassificerade enligt DIN 4102-2 samt SS-EN 13501-1
 • glasets utsmältningsförmåga bevisad enligt DIN 18230-1
 • glaset testat som “hårt tak“ enligt DIN 4102-7
 • RVV-anläggningar testade som enkel- och dubbelluckor och klassificerade enligt SS-EN 12101-2
 • fallskyddsgaller testat enligt GS-BAU-18 för permanent fallsäkerhet

Nedladdningar

Ljusramp B


Continuous Rooflight B

BIM Download

cz, en-us-gb, fr, nl, pl, ru

Continuous Rooflight B Passivhaus

Passivhaus certificate

en-us-gb

EPD Continuous Roofligth B / - S

Environmental Product Declaration

en-us-gb

I mappen

nedladdning