CLS-Blocker

LAMILUX rökutsläpp/rökutsläpp DH

Mångsidig och ekonomisk med kontroll enligt SS-EN 12101-2


Rök- och värmeventilationsenheter (RVE) är väsentliga beståndsdelar av brandskyddskoncept. I enlighet med "förebyggande brandskydd" är dessa livräddande och sakvärdesskyddande anläggningar tvingande föreskrivna. Vi realiserar hela bandbredden skräddarsytt till ditt projekt: 
Endast öppen, öppen-stängd, pneumatik, 24 V, 48 V, 230 V; testad enligt SS-EN 12101-2, mått och dimensionering för RVV enligt DIN 18232-2, LBO samt riktlinjer för industribyggnader – för ljuskupoler, mörkerluckor, enkelluckor, ljusramper, glastakkonstruktioner, trapphus, rökutsugning i hisschakt och vägglas.

Produktbeskrivning

Ljuskupol som NRWG enligt SS-EN 12101-2


Basen för LAMILUX ljuskupol med rökutsläpp F100 bildar vår ljuskupol F100 samt vår mörkerlucka F100 med värmeisolerande GFK-sandwichpanel, kompletterad med tillhörande teknik för styrning av RVV-funktionen.

Varianter funktioner

  • RVV-funktion valfritt endast öppen eller öppen/stängd: Tillvalet stängd-funktion används för enkel, pneumatisk stängning efter ett funktionsprov eller en oavsiktlig utlösning via larmlådan. Fördel: Kupolerna måste inte längre stängas från taket med stor insats. På så sätt kan RVV-funktionerna för CI-system rökutsläpp testas bekvämt även i korta intervall via larmlådan.
  • Fjärrutlösning valfritt pneumatisk och/eller elektrisk
  • Funktionsprov vid öppen/stängd-enheter valfritt med CO2 eller tryckluft
  • Ventlilationsfunktion valfritt elektriskt eller pneumatiskt – 30 cm/50 cm slag

Glasvarianter

MaterialPlastSlagseg plastGF-UP*
Fallsäker vid tidpunkten för monteringen enligt BG-riktlinjeringenjaja
Testat hagelslagskydd enligt EMPA-standardingenjaja
Byggnadsmaterialklass (EN 13501)E-d0B-s1, d0E-d0**

* kan även levereras som mörkerlucka med värmeisolerade sandwichplattor
** kan även levereras som "hårt tak" enligt DIN 4102-7

Nedladdningar

Ljuskupol som NRWG enligt SS-EN 12101-2


Checklist: Renovation of Rooflights

Checklist

en-us-gb

I mappen

nedladdning

Rooflight F100 W

BIM Download

cz, dk, en-us-gb, fr, nl, pl, ru

Smoke and heat exhaust systems

Brochure

en-us-gb

I mappen

nedladdning