LAMILUX X-treme

Konstruktionsmaterial


Varianter

LAMILUX X-treme finns i dessa varianter


LAMILUX X-treme finns tillgänglig

 • i tjocklekar mellan 0,5–2,5 mm
 • i bredder upp till 3,0 m beroende på produktvariant
 • med vävförstärkning eller med uni-, bi- och multiaxiell fibervävförstärkning
 • som plattor eller på rulle
 • i olika färger: RAL-, NCS-skala och kundspecifika färgtoner
 • med gelcoat-yta för maximal UV- och väderbeständighet
 • vid gelcoat-behandlad yta kan den utrustas med antibakteriell effekt
 • andra tjocklekar och mått på förfrågan
 • med olika behandlingar på baksidan (uppruggat och mjukt uppruggat) på förfrågan

Specifika produktfördelar

 • hög lättkonstruktionspotential
 • högsta draghållfasthet och styvhet av alla glasfiberförstärkta plaster
 • hög värmebeständighet
 • låg termisk utvidgning
 • utomordentlig slagfasthet och skadetolerans
 • upp till 900 MPa-draghållhasthet

 

Branscher

 • husvagnsbranschen
 • nyttofordonsbranschen
 • sportbranschen
 • byggbranschen
 • medicin och hygien

Tillgängliga varianter

 • inga

LAMILUX TechTalk

X-treme


Användningsbilder

Exempel på användningsområden


 • High Strength

LAMILUX AntiBac

Trippelverkan mot smittämnen


LAMILUX har utvecklat ett nytt kompositmaterial för medicinområdet: Den fiberförstärkta plasten har en speciell mikrosilveryta, som åstadkommer en antibakteriell verkan. Effekt: Bakterier dör på ett par timmar. Det innovativa materialet är därför exempelvis perfekt lämpat som väggbeläggning i operationssalar och andra kliniska anläggningar.

Förutom användning i kliniska områden finns det otaliga användningsområden för det antibakteriella high-tech-materialet även i livsmedelsbranschen. Speciellt på platser där man måste följa höga hygienstandarder och där sterilitet har högsta prioritet, som exempelvis i kylhus, -celler och -fordon samt i bearbetningsutrymmen och slakthus.

Extra säkerhet

LAMILUX AntiBac hjälper till att utjämna naturliga variationer av rengöringen och desinfektionen med sin permanenta verkan överallt på vägg- och takytorna. På så sätt uppstår ett redundant system med maximal hygienisk säkerhet.

Desinfektion betyder här en bakterieminskning med minst en faktor 105, så att färre än 10 av 1 000 000 förökningsbara bakterier överlever tack vare LAMILUX AntiBac.

Långtidsverkan och hållbarhet

 • silverjonfrigörelse (Worst Case-förhållanden) under den substansspecifika gränsen för livsmedelskontakt enligt EU:s biocidförordning (50 ng/g)
 • teoretisk hållbarhet: 55 år (= max. varaktighet för silverjonfrigörelsen och därmed den antimikrobiella effekten vid rengöring två gånger per dag) vid maximalt aggressiva rengöringsmetoder med förtunnad salpetersyra (HNO3 vid 40 °C)
 • laboratorieexponering enligt ISO 4892-A-2 1000 h
 • kondensvattentest 40° C 100 % RF (ingen förändring av material- och ytegenskaperna)
 • temperaturförändringstest 8 h 80 °C/16 h -25 °C 6 veckor (ingen förändring av material- och ytegenskaperna)
 • temperaturlagring vid 80 °C i 6 veckor (ingen förändring av material- och ytegenskaperna)

Verksamhet mot följande bakterier enligt standarderna JIS Z 2801, EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 214

Bacillus subtilis, burkholderia cepacia, clavibacter michiganensis, enterococcus faecium, erwinia amylovora, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, methicillin-resistent staphylococcus aureus (mrsa), pseudomonas aeruginosa, pseudomonas fluorescens, pseudomonas syringae, rhizobium radiobacter (agrobacterium tumefaciens), staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus mutans, aspergillus niger, aureobasidium pullulans, aureobasidium pullulans, candida albicans, fusarium solani, microdochium nivale, penicillium funiculosum, scopulariopsis brevicaulis, streptomyces abikoensis, trichophyton mentagrophytes, virus bacteriophage ms2 och andra

Säkert och riskfritt

BIOKOMPATIBILITET 
In-vitro-cytotoxicitet:ISO 10993-5
Mutagenicitet: OECD TG 471
Allergentest:Local Lymph Node Assay (LLNA)
Hudvänlighet:OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Ögonirritation:HET-CAM-Test
OECD TG 406
Inhalationsstudier:OECD TG 413
Oral tolerans:OECD TG 408
Utvecklingstoxikologi och teratogenicitet:OECD TG 413
OECD TG 422

EKOTOXIKOLOGI

  
Vattenorganismer:OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221 
Mikroorganismer:OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155 
Markorganismer:OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1 
Aktiverat slam:OECD TG 303, 209 
Reningsverk:Nitrifikation påverkas inte, samt effektiv och hög borttagningsgrad av mikrosilver (worst case-scenario: 1 ppm mikrosilver) 

Hygieniska krav

Destruktion av alla bakterier med LAMILUX AntiBac

I ett treårigt forskningsprojekt har LAMILUX tillsammans med vetenskapsmän och medicinare utvecklat ett mycket effektivt och beständigt material, som globalt kan förbättra hygienstandarden i många områden i livet på ett hållbart sätt. Oavsett om det används som vägg- och takbeläggning i sjukhus och operationssalar, som lätt material i livsmedelstransport eller som hygienisk väggpanel i livsmedelsbearbetningen – LAMILUX AntiBac neutraliserar över 99,9 % av alla bakterier hållbart och effektivt på sin yta.

Kontaktperson

Har du ytterligare frågor eller behöver du mer information om LAMILUX Composites GmbH?

Våra kontaktpersoner står gärna till ditt förfogande.

 

Nedladdningar

LAMILUX X-treme


AntiBac

Product data sheet

en-us-gb

I mappen

nedladdning

LAMILUX X-treme

Product data sheet

en-us-gb

I mappen

nedladdning

LAMILUX X-treme

Product brochure

en-us-gb

I mappen

nedladdning