CLS-Blocker

Projektmanager fotovoltaik

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670

Fotovoltaik på det platta taket

LAMILUX fotovoltaiklösningar


Utnyttja ditt platta tak för separat stående fotovoltaikanläggningar – och bli klimatvänlig energiproducent. LAMILUX erbjuder dig alla lösningar och tjänster så att du kan uppnå högsta avkastning permanent och säkert. Du skyddar miljön och tjänar pengar på ditt engagemang – en lönsam investering.

Vi ser till att du får en säker och långfristig energiproduktion – för en felfri drift utan systemavbrott:

  • optimerad dimensionering av PV-anläggningen orienterad efter avkastningsönskemål och användbar takyta
  • användning av fotovoltaikmoduler av högsta kvalitet
  • tillverkning och montering av stabilaste modulbärkonstruktioner

LAMILUX är sedan över 60 år tillverkare av dagsljussystem som ljuskupoler, ljusramper och glastakkonstruktioner. Dra nytta av vår erfarenhet på det platta taket – från projektering via montering till underhåll:

  • Exakt mätning av avstånden mellan RVV-anläggningarna resp. ventilationsluckorna och PV-anläggningarna integrerade i dagsljussystemen. På så sätt undviker du oönskade skuggningseffekter från modulerna när luckorna är öppna.
  • Anpassning av positioneringen av fotovoltaikanläggningarna på det platta taket med RVV-anläggningarnas funktioner – så att rättsligt föreskrivna, aerodynamiska rökutsugningsvärden kan hållas.
  • Statisk utformning av modulhållaren för högsta installations- och systemstabilitet

Projektmanager fotovoltaik

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670