CLS-Blocker

Rökutsugning i stora hallar

Stora utrymmen måste utrustas med RVV för att garantera ett rökfritt skikt. För ytterligare information och konkreta projekt står vår distriktsförsäljningschef gärna till förfogande.

Kvalificerade rök- och värmeventilationsenheter (RVE)

Planering och underhåll från en leverantör


Kvalificerade rök- och värmeventilationsenheter (RVE) är i dag väsentliga beståndsdelar av brandskyddskoncept. I enlighet med "förebyggande brandskydd" är de tvingande föreskrivna. LAMILUX tar hand om dig från beräkningen och dimensioneringen av RVV-anläggningen via monteringen till det kvalificerade underhållet. RVV-anläggningar från LAMILUX står för säkerhet enligt föreskrifterna SS-EN12101-2, DIN 18232, riktlinjerna för industribyggnader och olika VdS-riktlinjer.