Produkter

Fiberförstärkning för plastproffs


No match found. Please adjust your filter.

Integrerad putsfasad

LAMILUX TextureWall


Applications

LAMILUX TextureWall är ett glasfiberförstärkt laminat, som för första gången förenar de enastående mekaniska egenskaper hos kompositmaterial med en attraktiv och extremt hållfast fasad-putsyta.

LAMILUX HG4000 mit AntiBac

För sterila ytor

LAMILUX AntiBac


Applications

LAMILUX AntiBac är en mycket verksam och beständig extranytta som kan förbättra globala hygienstandarder i många områden i livet på ett hållbart sätt och minimera risker.

Mångsidig klassiker

LAMILUX Super


Applications

Produktfamiljen LAMILUX Super omfattar glasförstärkta polyesterlaminat med en balanserad glashalt och god fibertäckning. Den mångsidiga universalprodukten är lämplig för olika användningsområden inom- och utomhus.

Attraktiv klassiker

LAMILUX HG 4000


Applications

LAMILUX HG 4000 förenar fördelarna med glasfiberförstärkt plast med optiken hos lackerad aluminium. Den blanka, högglänsande ytan för högsta optiska anspråk är tack vare gelcoat-förseglingen även enormt UV- och väderbeständig.

Stabil klassiker

LAMILUX Väv


Applications

Vävförstärkningen ökar den mekaniska hållfastheten och åstadkommer en mindre längdutvidgning. Ytan kan förseglas för förbättrad UV- och väderbeständighet samt som tillval minskad fiberavteckning genom ett gelcoat-skikt.

Strukturerad yta

LAMILUX Embossed


Applications

Den har en strukturerad, glänsande yta, en balanserad glashalt samt som tillval ett UV- och väderbeständigt gelcoat-skikt. Tack vare ett flexibelt hartssystem kan böjningstillämpningar inom- och utomhus bemästras utan problem.

Smarta golvlösninga

LAMILUX Composite Floor


Applications

En innovativ, luktfri kompositgolvbeläggning baserad på en vävförstärkt specialplast och kundspecifika PVC-ytlager för intelligent lättkonstruktion. Fördelar: Vikt- och råvarubesparing, högsta hållfasthet, lång hållbarhet och luktfritt.

Material med högsta prestanda

LAMILUX X-treme Carbon


Applications

Detta material utnyttjar hela prestationspotentialen hos fiberförstärkt plast. Hållfasthets- och styvhetsvärdena överträffar värdena för ett vanligt kompositmaterial mångfaldigt – vid betydlig minskning av materialinsatsen och vikten.

Halksäker golvbeläggning

LAMILUX Anti Slip


Applications

LAMILUX Anti Slip är ett glasfiberförstärkt laminat som kombinerar de enastående mekaniska egenskaperna och slitstyrkan hos glasfiberförstärkt plast med en effektiv och nötningsbeständig antihalkbeläggning.

Dekorativ yta

LAMI Graph


Applications

LAMILUX LAMI Graph är smyckad med ett högkvalitativt dekorpapper på den synliga sidan. Med denna produkt skapas en kombination av olika designer med de fördelaktiga mekaniska egenskaperna och motståndskraften hos glasfiberförstärkta produkter.

Innovativt byggelement

Fasadplatta


Applications

LAMILUX fasadplattor möjliggör en optiskt elegant fasadbeklädnad i olika färggivningar. Det extravaganta utseendet kombineras med kreativ frihet, hög vandalismresistens och möjlighet till bakgrundsbelysning – för förhängda, ventilerade fasader.

Innovativt kompositmaterial

LAMILUX LAMIfoamtex


Applications

LAMIfoamtex är ett innovativt kompositmaterial baserat på fiberförstärkt plast och kundspecifika softtouch-dekorer. Det finns inga gränser för designmöjligheterna och dessutom påverkar den tredimensionella strukturen inomhusakustiken positivt.

Slagfast material

LAMILUX High Impact


Applications

Den lätta kombinationen av hög fiberhalt och specialharts förenar oöverträffad slagtålighet och hållfasthet med en optiskt tilltalande yta som är lätt att rengöra för de höga kraven hos moderna industritillämpningar.

Innovativt sportlaminat

LAMILUX LAMIsport X-treme


Applications

LAMIsport X-treme är ett innovativt remmaterial för konstruktion av vinter- och sommarsportutrustning. Detta lättkonstruktionsmaterial med glas- resp. kolfiberförstärkning öppnar nya möjligheter för viktreduktion, processeffektivitet och stilig design.

Konstruktionsmaterial

LAMILUX X-treme


Applications

Med en maximal förstärkningsfibermängd och det extremt segelastiska epoxi-matrishartssystemet är LAMILUX X-treme det effektivaste, slagtåligaste kompositmaterialet i branschen.