CLS-Blocker

Ljusramp LAMILUX – CI-system ljusramp S

Estetik och energieffektivitet i förening


En överblick över fördelarna

Ljusramp S


Innovation

 • världens första ljusramp med testad vattentäthet vid starkt regn och storm (DRI 3,0 m²/s)
 • genom användning av nya material med komplett termiskt isolerad konstruktion, för att uppfylla högsta energieffektivitetsstandarder i modern industri- och förvaltningsbyggnad
 • genom innovativa systemkomponenter klarar ljusrampkonstruktionen av de starkaste vind- och snöbelastningarna
 • brett glasspektrum
 • tillgänglig med 30° och 45° lutning för glasytorna
 • utförande som nordljus-shed med 30° lutning för sågryggen och 60° för nordljuset

Energieffektivitet

 • termiskt isolerad post-regel-konstruktion och lucksystem
 • isotermisk belastningsomvandlare (ITL) – en komponent för användning av högvärmeisolerande material i fotpunkten
 • plastglas (tjocklek 10 till 32 mm) anpassat till de objektspecifika energetiska kraven med låg koefficient för värmegenomsläpp upp till 1,2 W/(m²K)
 • stort energibesparande dagsljusinfall och styrbar solär värmetillförsel
 • energieffektiv naturlig ventilation och vädring
 • enkel livscykelanalys: För CI-system ljusramp S finns det en omfattande miljöproduktdeklaration enligt ISO 14025 och SS-EN 15804 (EPD – modul A1 – D)

Säkerhet

 • bionisk dynamisk spännteknologi (BDS) i takåsområdet för flexibel kraft-spänningsutjämning vid stora vind- och snöbelastningar
 • aktiv töjningsabsorbator (ADA) för absorbering av töjningsskillnader mellan tätningar och spännremmar i de bärande spröjsarna
 • dynamisk momentreglering (DMR) för spänningsoptimerad och säker lagring av glaset i lucksystemen
 • modulärt kombinerbart lucksystem i olika storleksvarianter för optimalt dimensionerade rökutsugningsytor
 • linjärt brandskydd (LDS) för att förhindra att branden sprids till taket
 • integrering av rök- och värmeventilationssystem (RVV) och RVV-styrningar

Design

 • arkitektoniskt tilltalande konstruktion i sadeltakform
 • modernt totalintryck av framtidsorienterad byggnation

Nedladdningar

Ljusramp S


Continuous Rooflight B Passivhaus

Passivhaus certificate

en-us-gb

EPD Continuous Roofligth B / - S

Environmental Product Declaration

en-us-gb

I mappen

nedladdning