Företagsinformation


LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-post: information@lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Verkställande direktörer: Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz

Domstol ansvarig för bolagsregistreringen: Hof
Registernummer: HRA 106

Momsregistreringsnummer enligt § 27 a mervärdesskatt: DE 132946965

Innehållsansvarig enligt § 18 stycke 2 i den tyska mediestatsfördraget (MStV): Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz (adress enligt ovan)

Befrielse från ansvar


Ansvar för innehåll

Vi vill påpeka att innehållet på vår webbplats har skapats med största möjliga noggrannhet. Vi kan dock inte påta oss en garanti för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Vi förbehåller hos uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera enskilda delar eller det fullständiga innehållet på våra sidor när som helst utan föregående meddelande.

Externa hänvisningar och länkar

Om vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser eller främmande innehåll vill vi påpeka att vi inte kan påverka deras formgivning. I det avseendet är uteslutande den externa leverantören ansvarig för detta innehåll. Vi utför inte en regelbunden kontroll, men om vi får reda på att de innehåller rättsstridigt eller stötande innehåll ser vi till att radera de externa hänvisningarna/länkarna.

Upphovsrätt/märkningsrätt

Innehåll som vi publicerar är underkastad tysk upphovs-/märkningsrätt. Vi resp. den aktuella licensgivaren har alla rättigheter till det publicerade innehållet. Reproducering eller användning av sådant innehåll kräver alltid vårt föregående medgivande.

Hänvisning om antidiskrimineringskonformitet


Den maskulina formen som används på denna internetsida inbegriper naturligtvis även den feminina formen. Vi avstår från att använda båda könsformerna endast för att texten ska bli mer läsbar.