CLS-Blocker

Projektmanager fotovoltaik

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670

Sågtakslösning – för dubbel nytta

LAMILUX fotovoltaiklösningar


LAMILUX erbjuder dig alla fördelar med solceller från en leverantör och vid en montering av PV-modulerna på ett dagsljussystem drar du dubbel nytta – genom avkastningsrik energialstring och kostnadsbesparande naturligt ljusinsläpp.

NYHET: CI-system ljusramp Senergyline – den första seriemässiga sadeltakljusrampen för egen strömgenerering. Profitera från upp till 50 % lägre elkostnader.

Naturligt ljusinsläpp

  • Nordsidan av konstruktionen kan utrustas med olika värmeisolerande isoleringsglas med en hög ljustransmissionsgrad samt med RVV- och ventilationsluckor.

Generera energi

  • Sydsidan av en nordljus-sågkonstruktion utgör den perfekta plattformen för att säkert fästa fotovoltaikanläggningar.

Dina fördelar:

  • utnyttjande av den optimala solhöjdsvinkeln på 30°
  • testad aluminium-bärkonstruktion med högsta belastningsförmåga baserad på LAMILUX glastak PR60 – för högsta stabilitet
  • montering av halvtransparenta glas med moduler integrerade i rutorna är möjlig utan problem
  • variant som seriemässig ljusrampkonstruktion: CI-system ljusramp Senergyline​​​​​​​

Projektmanager fotovoltaik

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670