CLS-Blocker

Framgång består av att
ha de bästa medarbetarna.

Dr. Dorothee Strunz
& Dr. Heinrich Strunz

LAMILUX utmärker sig

Ett bevis på våra medarbetares kvalitet


Winner PLUS X AWARD
Winner reddot 2019
German Design Award 2019