CLS-Blocker

Ljusramp LAMILUX – CI-system ljusramp S energyline

Den första seriemässiga sadeltakljusrampen för egen strömgenerering


En överblick över fördelarna

Ljusramp S energyline – ljusramp med fotovoltaik


LAMILUX CI-systemet ljusramp S energyline kombinerar fördelarna med vår ljusramp S i såg-utförande (30°/60° lutning) med de hos en fotovoltaikanläggning för platta tak. Med detta dagsljussystem sänker du dina strömkostnader permanent!

Nyhet

 • kombination av dagsljussystem och miljövänlig strömgenerering genom påmonterade fotovoltaikmoduler
 • nordljus-shed med 30° lutning för den fotocellförsedda, ogenomskinliga sågryggen och nordljus-sida med 60° lutning: Så utnyttjar du den optimala solhöjdsvinkeln på 30°! (andra geometrier på förfrågan)
 • världens första ljusramp med testad vattentäthet vid starkt regn och storm (DRI 3,0 m/s²)
 • genom användning av nya material med komplett termiskt isolerad konstruktion, för att uppfylla högsta energieffektivitetsstandarder i modern industri- och förvaltningsbyggnad
 • genom innovativa systemkomponenter klarar ljusrampkonstruktionen av de starkaste vind- och snöbelastningarna
 • brett glasspektrum

Energieffektivitet

 • termiskt isolerad post-regel-konstruktion och lucksystem
 • isotermisk belastningsomvandlare (ITL) – en komponent för användning av högvärmeisolerande material i fotpunkten
 • nordljus-sida: plastglas (tjocklek 10 till 32 mm) anpassat till de objektspecifika energetiska kraven med låg koefficient för värmegenomsläpp upp till 1,2 W/(m²K)
 • energieffektiv naturlig ventilation och vädring
 • enkel livscykelanalys: För CI-system ljusramp S finns det en omfattande miljöproduktdeklaration enligt ISO 14025 och SS-EN 15804 (EPD – modul A1 – D)

Säkerhet

 • bionisk dynamisk spännteknologi (BDS) i takåsområdet för flexibel kraft-spänningsutjämning vid stora vind- och snöbelastningar
 • aktiv töjningsabsorbator (ADA) för absorbering av töjningsskillnader mellan tätningar och spännremmar i de bärande spröjsarna
 • dynamisk momentreglering (DMR) för spänningsoptimerad och säker lagring av glaset i lucksystemen
 • modulärt kombinerbart lucksystem i olika storleksvarianter för optimalt dimensionerade rökutsugningsytor
 • linjärt brandskydd (LDS) för att förhindra att branden sprids till taket
 • integrering av rök- och värmeventilationssystem (RVV) och RVV-styrningar

Design

 • arkitektoniskt tilltalande konstruktion i sadeltakform
 • modernt totalintryck av framtidsorienterad byggnation

Nedladdningar

Ljusramp S energyline – ljusramp med fotovoltaik


LAMILUX Building Control Systems

Brochure

en-us-gb

I mappen

nedladdning