CLS-Blocker

Lufttillförselenheter

Rök- och värmeventilation (RVV)


Lufttillförsel i byggnadens nedre område optimerar verkningsgraden för rök- och värmeventilationen. Genom luftdraget uppstår en kamineffekt (naturlig rökutsugning) och röken dras uppåt mer målinriktat. Lufttillförsel måste kunna planeras och därmed vara styrbar som andra rök- och värmeventilationsenheter.