Rökutsugning i trapphus

Enligt tysk byggförordning med LAMILUX trapphus-set


För att förverkliga en rökutsugning i trapphus enligt den tyska byggförordningen krävs det en geometrisk rökutsugningsyta på 1 m² – resp. minst 5 % av trapphusets golvyta. Överljuset CI-system ljuskupol F100, glaselement F100 och glaselement FE/FP/FW kan därför utrustas med LAMILUX trapphus-set för automatisk öppning. Som optimalt överljusmått rekommenderar vi 120x120 cm eller 100x150 cm.

Fördelar

LAMILUX rökavledning trapphus


De standardmässiga komponenterna

LAMILUX rökavledning trapphus