Kontakt byggnadsstyrningar

Andreas Grimm

+49 9283 595-248

LAMILUX byggnadsstyrningar

Styrningslösningar för dina brandskydds-, rökutsugnings- och säkerhetstekniska krav


Helhetliga rökutsugningslösningar

Som systemintegratör förbinder och automatiserar vi element och rökutsugningslösningar som delområde av det förebyggande brandskyddet samt klimatoptimeringen. Vi förknippar dessa med byggnaders centrala brandlarmanläggning och ledarteknik. 

Våra styrningslösningar sträcker sig från enkel naturlig objekt- och trapphusrökutsugning till maskinella rökutsugningslösningar för alla typer av projekt. Särskilda lösningar erbjuder vi även som komplett tjänst inom området övertryckrökutsugning resp. RDA-anläggningar.

Helhetlig betraktelse och omsättning av:

 • NRA – naturliga rökutsugningsanläggningar
 • MRA – maskinella rökutsugningsanläggningar
 • RDA – röktryckanläggningar (för t.ex. trapphus)
 • BSK – brandskyddsluckor (aktivering)
 • RSV – rökskyddsgardiner (aktivering)

NRA – naturlig rökutsugning med dagsljus och ventilationsfunktion

LAMILUX byggnadsstyrningar


LAMILUX NRA-lösningar

För naturlig rökutsugning finns, förutom de certifierade, säkerhetstekniska rökutsugnings- och värmeventilationsanläggningarna från LAMILUX, omfattande planerings-know-how om styrningsteknisk integration i din byggnad tillgänglig.

Säkerhet

 • förhindrar att räddningsvägarna blir helt rökfyllda
 • automatisk och manuell utlösning
 • utveckling och installation av elektriska och elektropneumatiska RVV-styrningar
 • öppning och rökutsugning utan permanent energitillförsel

Energieffektivitet

 • naturlig ventilation och vädring/nattkylning i normaldrift
 • dagsljusinfall som extranytta

Systemdetaljer

 • integrering av brandlarm, manuella och termiska utlösare samt utökade brandlarmanläggningar
 • elektrisk och pneumatisk aktivering av öppningsaggregaten samt RVV-luckor i tak och fasader
 • styrning som stand-alone-lösningar eller anslutning/integration i byggnadsledartekniker
 • integration av egna eller byggnadens säkerhetsströmförsörjningar
 • komplett installation och kabeldragning

MRA – maskinell rökutsugning för botten- och mellanvåningar

LAMILUX byggnadsstyrningar


LAMILUX MRA-lösningar

För maskinell rökutsugning och värmeventilation (MRA) använder LAMILUX rökutsugningsfläktar och egna styrningslösningar. Denna teknik har flera gånger beprövats som effektiv rökutsugningsvariant i praktiken. Dessa MRA-anläggningar tillhandahåller en snabb utsugning av giftiga rökgaser vid bränder, framför allt i inkapslade byggnader och inre byggnadsavsnitt. En kombination av sammankoppling av MRA-anläggningar och NRA-anläggningar (naturlig rökutsugning och värmeventilation) är alltid möjlig och delvis nödvändig.

Säkerhet

 • effektiv rökutsugning av inre byggnadsdelar
 • borttransport av höga volymströmmar
 • användning som kallrökutsugning
 • tvångsstyrning av rökgaser (t.ex. borttransport från flyktområden)     

Systemdetaljer

 • utformning av rökutsugningsfläktarna
 • utformning av den mekaniska/naturliga lufttillförseln
 • projektering av styrningarna för alla rökutsugningsfläktar, brandskyddsluckor, lufttillförselelement
 • dimensionering av kabeldragningen

THS/RDA – rökskyddsanläggningar som säkraste rökutsugningssystem i trapphus och brandhissar med ökade säkerhetskrav

LAMILUX byggnadsstyrningar


Inbyggnad av ett påvisbart tillförlitligt system för rökavledning i trapphus och brandhissar är en viktig föreskrift i de tyska statliga byggnadsstadgarna. Framför allt trapphus med ökade skyddsmål resp. byggnadsmässiga särskilda förutsättningar (inre, beståndsdel av ett höghus, enda flyktväg m.m.) behöver en extra säker rökutsugningslösning. För området spolluft- resp. RDA-anläggningar har LAMILUX ett komplettsystem, som alltid projekteras objektrelaterat.

Säkerhet

 • objektrelaterad tryckförlust- och matarvolymberäkning för anläggningsutformning (fläkt, kanaler, schakt)
 • nätoberoende funktion genom säkerhetsströmförsörjning och funktionsintegritetskablage
 • kompletta systemlösningar (från fläkt via styrningar till motsvarande nödvändiga inströmnings- och utströmningselement)
 • VdS-testad styrningskärna och beprövade ytterligare systemkomponenter
 • ökad anläggningstillgänglighet resp. redundans enligt byggnadskrav


Energieffektivitet

 • naturlig ventilation och vädring vid trapphusutströmningselement


Systemdetaljer

 • fläkt(ar)
 • styrning med fläktvarvtalsreglering
 • säkerhetsströmförsörjning
 • trycksensor och utlösningsanordningar
 • drivteknik för utströmningsluckor på byggnaden
 • inströmningsluckor för utströmningsschakt
 • utströmningselement för trapphus och utströmningsschakt som beprövade rökutsugningsenheter för mycket stora diameterytor

 

Kontakt byggnadsstyrningar

Andreas Grimm

+49 9283 595-248