Animerad bild av glastak 00Animerad bild av glastak 01Animerad bild av glastak 02Animerad bild av glastak 03Animerad bild av glastak 04Animerad bild av glastak 05Animerad bild av glastak 06Animerad bild av glastak 07Animerad bild av glastak 08Animerad bild av glastak 09Animerad bild av glastak 10Animerad bild av glastak 11Animerad bild av glastak 12Animerad bild av glastak 13Animerad bild av glastak 14Animerad bild av glastak 15Animerad bild av glastak 16Animerad bild av glastak 17Animerad bild av glastak 18Animerad bild av glastak 19Animerad bild av glastak 20Animerad bild av glastak 21Animerad bild av glastak 22Animerad bild av glastak 23Animerad bild av glastak 24Animerad bild av glastak 25Animerad bild av glastak 26Animerad bild av glastak 27Animerad bild av glastak 28Animerad bild av glastak 29Animerad bild av glastak 30Animerad bild av glastak 31

Glastak LAMILUX Glass Roof PR60

Kundanpassade glastakskonstruktioner


Vill du ha så mycket dagsljus som möjligt i din byggnad? Då är en konstruktion med glastak ett bra val. Se bara på stora köpcentrum, som t.ex. Thier Galerie i Dortmund. Eller BMW:s forsknings- och innovationscenter. Med ett glastak kan vi inte bara förverkliga dina idéer, utan även anpassa glastaket efter dina individuella behov. På så sätt kan vi uppfylla din önskan om mer dagsljus och samtidigt göra byggnaden säkrare och bekvämare, med både rök-, brand- och komfortventilation. Det gör att du kan integrera vårt glastak LAMILUX Glass Roof PR60 individuellt i planeringen av dina projekt. Med LAMILUX har du en partner vid din sida som uppfyller dina förväntningar och erbjuder attraktiva lösningar för ditt glastak. Hur fungerar det? Vårt PR60-system bygger på ett aluminiumprofilsystem som är speciellt utvecklat för glastak och är mycket flexibelt och lutningsoberoende. Det kan ha alla tänkbara takformer, t.ex. lutande eller valmade tak. Det kan också utföras i pyramidform eller som ljusremsor. Om du vill kan du skapa dina egna runda och polygonala konstruktioner. 
Detta möjliggörs av den speciella konstruktionen med inskjutningsprofiler, eftersom systemet är så formstabilt i de bärande fogarna att även komplicerade profilfogar är möjliga utan problem. Dessutom är profilernas höjd statiskt optimerad, och en ytbredd på 60 millimeter säkerställer maximalt insläpp av dagsljus. Detta ger byggnaden ett värdefullt mervärde, vilket också återspeglas i dess energieffektivitet. Den speciella kombinationen av utvändig tätning och klämlister garanterar en optimal bortledning av regnvatten. Samspelet mellan den inre tätningsnivån och konstruktionens egen isolerande kärna skapar ett optimalt isotermiskt förlopp. Detta ser till att värmen stannar innanför på vintern och utanför på sommaren. Om byggnaden kräver passivhusstandard kan man använda LAMILUX PR60-glastak i passivhusvarianten. Den uppfyller den högsta effektivitetsklassen för passivhus, "phA advanced component", och är termiskt sett det bästa aluminiumprofilsystemet på marknaden. Även med passivhusvarianten finns full designfrihet för utformningen av glastaket.
 

Vårt sortiment av LAMILUX-glastak

Glastak för alla behov


Glastak LAMILUX Glass Roof PR60

Glastak LAMILUX Glass Roof PR60

Ventilation av glasfogarna med patenterad AVS-teknik för att förhindra "punktering" av värmeglaset

Kontrollerad vatten- och kondensavledning förhindrar mögel

Fungerar som naturlig rökventilation för att säkerställa rökfria utrymningsvägar och bevarande av byggnadskonstruktioner genom att integrera Smoke Lift PR60

Brandskydd och ljudisolering

Optimalt isolerade ramkonstruktioner som minskar värmeförlusterna

Glastak LAMILUX Glass Roof Passivhusstandard

Glastak LAMILUX Glass Roof Passivhusstandard

Högsta effektivitetsklass för passivhus – phA

Hög utnyttjande av solenergi

Mycket motståndskraftigt, släpper igenom frisk luft och står emot kraftigt slagregn

Testat och certifierat enligt SS EN 1090-3

Generellt kan denna variant göra allt som PR60 kan! Det är också det mest effektiva systemet på marknaden


Glastak LAMILUX Glass Roof Fire Resistance

Glastak LAMILUX Glass Roof Fire Resistance

Glastak utan bärande element, vars storlek kan planeras fritt

Med de brandtekniska klasserna REI 30 och REI 60 garanterar de stängning av rummet och bärförmåga i 30 eller 60 minuter i händelse av brand, utan att branden sprider sig till angränsande byggnadsdelar

Attraktiv slimmad design

Motstår brand under extrema väderförhållandenFria former, visuella höjdpunkter,

estetiska standarder

– våra glastak

 

Skräddarsydd renovering

Individuell utarbetning av renoveringsplaner


Att teckna ett renoveringsavtal med LAMILUX innebär att du kan lita på att allt arbete utförs med största omsorg och att allt går så smidigt som möjligt. Våra experter arbetar fokuserat för att erbjuda en komplett tjänst – från planering till installation och underhåll. Du får allt från en leverantör och kan lita på många års erfarenhet. Under renoveringens planeringsprocess går vi igenom alla punkter på en noggrant utarbetad checklista och utför renoveringen steg för steg enligt tidsplanen. Vårt mål är att presentera tekniskt övertygande, innovativa och ekonomiska lösningar för dig.  

IHK Nürnberg med glastak PR60 över atrium
Installation av glastaket LAMILUX Glass Roof PR60 på IHK Nürnberg

Analys

En steg-för-steg-checklista används som grund för en renovering. Tillsammans med dig fastställer vi de olika energimässiga och funktionella kraven för produkten. I samband med detta undersöks följande frågor:

 • Vilket skick är produkten i?
 • Kan underkonstruktionen fortfarande användas?
 • Är det nödvändigt att ersätta den gamla underkonstruktionen helt eller delvis?

Planering i förväg

Tillsammans med dig planerar vi ett koncept som är skräddarsytt efter dina behov. För detta använder vi oss av följande:

 • Vårt mångsidiga produktsortiment, särskilt med hänsyn till energieffektivitet och funktionalitet
 • Individuell och byggnadsspecifik anpassning av dagsljussystemen
 • Detaljerad offert med en tydlig beskrivning av kostnaderna
 • Renoveringslösning, som uppfyller dina förväntningar

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Detaljerad utarbetning och projektering av din glastakskonstruktion
 • Förberedelse av tekniska ritningar för godkännande av ritning
 • Om så önskas kan statisk dokumentation upprättas för glastakskonstruktionen
 • Dokumentation av produkters energiprestanda
 • Möjlighet att ställa frågor löpande under godkännandefasen
Bielefelds arbetsdomstol med glastak som ska renoveras
Reparation av glastaket som installerats på arbetsdomstolen i Bielefeld
Willy-Brandt-Realschule i Herten under installationen av ett glastak PR60
Montering av ett glastak LAMILUX Glass Roof PR60 på Willy-Brandt-Realschule i Herten

Tillverkning

Produktionsprocessen omfattar flera saker:

 • Kontroll av inkommande varor
 • Utarbetande av produktionsplan
 • Produktionsplanering
 • Hållbara produktionsmetoder och råvaror
 • Övervakning av tillverkningsprocessen
 • Kvalitetskontroll

Montering

Vårt program för installationstjänster är mycket omfattande och innehåller följande punkter:

 • Övervakning och planering av de fastställda processerna
 • Allt installationsarbete utförs endast av utbildad yrkeskunnig personal
 • Vägledning av de arbetsgrupper som demonterar underkonstruktioner och gamla takfönster samt installerar det nya systemet
 • Bortforsling av de gamla underkonstruktionerna

Dessutom erbjuder vi ett omfattande service- och underhållsprogram för din brandventilation och ditt rökventilationssystem

 • Registrering av anläggningens skick 
 • 24h – Hotline 
 • Ett finmaskigt servicenätverk
 • Snabb service på plats
 • Fullständig projektdokumentation
Glastak LAMILUX Glass Roof PR60
Glastak LAMILUX Glass Roof PR60 installerat på Bertha von Suttner Realschule i Köln

Optimalt dagsljusinsläpp

i kombination med

brandventilation och rökventilation

 

Effektiv brandventilation med glastak LAMILUX Smoke Lift Glass Roof PR60

Den rätta lösningen för din glastakskonstruktion


Brandventilation och rökventilation kan installeras i alla glastak LAMILUX Glass Roof PR60. Vår LAMILUX Smoke Lift är en naturlig brandventilation som öppnas på mindre än 60 sekunder för att säkerställa en effektiv rök- och värmeventilation. Denna är godkänd enligt SS-EN 12101-2, även under påverkan av snöbelastning och vid temperaturer ner till -15 C. Funktionen garanteras även vid vindbelastningar på upp till 1500 N/m². Vilka är fördelarna med glastak LAMILUX Smoke Lift Glass Roof PR60? Klaffarnas bredd och höjd kan justeras steglöst upp till 2,50 m och i valfri RAL-färg. Naturligtvis uppfyller vår produkt den europeiska standarden SS-EN 12101-2 för brandventilationssystem. 
En annan fördel är driftsystemet som kan väljas variabelt som elektrisk drift på 24 volt, 48 volt eller 230 volt, eller med tryckluft. Du kan välja helt efter dina behov, och oavsett detta är styrningen av alla integrerade enheter optimerad för att säkerställa en smidig process. Elektriska apparater och tryckluftsapparater kan aktiveras på samma sätt. Styrtekniken kan även användas för system från andra tillverkare. Vi installerar inte bara styrsystemen, vi underhåller dem också på ett professionellt sätt.  Våra öppningsbara paneler är också perfekta för renovering av glastakskonstruktioner, eftersom de enkelt kan integreras i system från andra tillverkare.