CLS-Blocker

LAMILUX passivhusprodukter

Överljus erbjuder aktiv energihantering för passivhus


Senast när det togs beslut om den tyska energiomvandlingen, Energiewende, och byggnaders energieffektivitet har kommit ännu mer i fokus, är komponenters energetiska kvaliteter måttstocken inom samtida och moden byggnad – och passivhus är i var mans mun. Att upprätta byggnader enligt dessa standarder erbjuder det bästa sättet att förverkliga det eftersträvade klimatneutrala byggnadsbeståndet i de kommande årtiondena.

Passivhuset behöver de energetiskt mest högkvalitativa komponenterna för sin höga standard. Så att komponenters energieffektivitet blir synlig för arkitekter och planerare, utför passivhusinstitutet i Darmstadt som oberoende organ kontroller enligt enhetliga kriterier.

Med LAMILUX passivhusprodukter är du på den säkra sidan gällande energieffektivitet – alla produkter bär den högsta passivhus-effektivitetsklassen phA - Advanced component.

Passivhus-effektivitetsklasser

PsiopakPassivhus-effektivitetsklassBeteckning
<= 0,110 W/(mK)phAAdvanced component
<= 0,155 W/(mK)phBBasic component
<= 0,220 W/(mK)phCCertifiable component