CLS-Blocker

Projektmanager fotovoltaik

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670

LAMILUX fotovoltaiklösningar

Gör platta tak till vinstgivande, energetiska områden


Genom integrationen av fotovoltaikmoduler i våra dagsljuskonstruktioner eller deras montering som separat stående anläggningar på det platta taket ser vi till att du får en verklig energivinst: Alstra ström utan att belasta miljön – och profitera i reda pengar genom attraktiva imatningspriser.

Vårt komplettpaket för dig

Fullservice – ditt solcellsprojekt från en leverantör

 • Omfattande:
  Vi har kunskaperna om de statiska kraven på integrerade komponenter på det platta taket: Vindlast, snöbelastning, stabilitet.
 • Anpassat:
  Vi kombinerar alla solära potentialer: Dagsljusinsläpp, styrd solär värmetillförsel, solär energialstring.
 • Individuell:
  Vi har egna energirådgivare: På så sätt ordnar vi med den perfekta dimensioneringen av fotocellsanläggningen, orienterad enligt dina avkastningsönskemål och den användbara takytan.
 • Tillförlitlig:
  Vi har en stark marknadsnärvaro: Med ett finmaskigt distributionsnät är vi snabbt på plats hos dig.
 • Kompetent:
  Vi ser till att du får en friktionsfri anläggningsdrift utan systemavbrott: tack vare den erfarenhet inom underhåll av säkerhetstekniska och energetiska anläggningar på platt tak som vi har samlat över flera årtionden.

Projektmanager fotovoltaik

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670